Chính sách

Chất lượng in ấn

I ) Đảm bảo chất lượng - ổn định an toàn.

II ) Tinh thần phục vụ tận tình, đúng hạn, chuyên nghiệp.

IIII ) Cải tiến liên tục hệ thống quản lý " Chất lượng - vệ sinh - môi trường "


  *** Toàn thể cán bộ công nhân viên công ty in Trần Gia cam kết thực hiện đầy đủ, toàn diện chính sách chất lượng.Các tin khác