Chính sách

Dịch vụ khách hàng

Chúng tôi sẳn sàng giải đáp các thắc mắc cũng như tư vấn về bao bì khi bạn hàng có nhu cầu sản xuất bao bì cho sản phẩm của mình...
* Tư vấn về thiết kế và cấu trúc bao bì phù hợp với yêu cầu của bạn hàng.
* Hỗ trợ phân tích cấu trúc mẫu bao bì theo yêu cầu của bạn hàng một cách nhanh chóng và chính xác.
* Sẵn sàng cung cấp bao bì để bạn hàng thử đóng gói và kiểm tra trước khi đặt hàng.
Luôn luôn cập nhật thông tin về chất lượng của sản phẩm, phối hợp với bạn hàng để giải quyết kịp thời những sự cố về chất lượng khi có yêu cầu.
Không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ, kết hợp cùng bạn hàng để cải tiến thường xuyên và nâng cao chất lượng sản phẩm.

 

 

 

 Các tin khác